Załatwianie spraw w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

Kierownik Szkolenia Praktycznego przyjmuje interesantów w godzinach:

 poniedziałek 13:30 – 14:30  ELEKTRONIK, gabinet W8

 środa 12:30 – 13:30   ELEKTRONIK, gabinet W8

 czwartek 12:00 – 13:00   ELEKTRONIK, gabinet W8

 piątek 13:00 – 14:00 GIMNAZJUM NR 7, gabinet 17

 

UWAGA!!! Godziny przyjęć interesantów ulegają zmianie w przypadku m.in. trwania: egzaminów zewnętrznych, praktyk zawodowych, lekcji skróconych, realizacji zastępstw i innych nieprzewidzianych lub nieplanowanych sytuacji.