Załatwianie spraw w II półroczu roku szkolnego 2017/2018

Kierownik Szkolenia Praktycznego przyjmuje interesantów w godzinach:

 poniedziałek • 12:30 – 15:05

 wtorek • 12:30 – 14:10

 czwartek • 10:35 – 13:15

 piątek • 13:25 – 16:00

 

Pokój nr w8, przy Warsztatach Szkolnych.

UWAGA! Godziny przyjęć interesantów ulegają zmianie w przypadku m.in. trwania: egzaminów zewnętrznych, praktyk zawodowych, lekcji skróconych, realizacji zastępstw i innych nieprzewidzianych lub nieplanowanych sytuacji.