Wniosek o wydanie dyplomu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zasady wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uzyskiwanych w wyniku „nowych” egzaminów zawodowych, określa § 10b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 893 ze zmianami).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika może uzyskać osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie.

Szczegółowe informacje, wraz z drukiem wniosku o wydanie dyplomu lub suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dostępne są na stronie OKE Poznań.