OKE <-> ZS9

NUMER KWALIFIKACJA DATA
1 1 6 8 / P / 2 0 1 9 EE.05
montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
16.12.2019
31 sierpnia 2022
1 1 6 8 / P / 2 0 1 9 EE.26
eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
16.12.2019
31 sierpnia 2022
1 1 6 7 / P / 2 0 1 9 EE.03
montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
16.12.2019
31 sierpnia 2022
1 1 6 7 / P / 2 0 1 9 EE.22
eksploatacja urządzeń elektronicznych
16.12.2019
31 sierpnia 2022
7 0 3 / P / 2 0 1 9 E.20
eksploatacja urządzeń elektronicznych
14.10.2019
31 sierpnia 2022
7 1 5 / P / 2 0 1 9 EE.08
montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
14.10.2019
31 sierpnia 2022
7 1 5 / P / 2 0 1 9 EE.09
programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
14.10.2019
31 sierpnia 2022
7 1 4 / P / 2 0 1 9 AU.29
sprzedaż produktów i usług reklamowych
14.10.2019
31 sierpnia 2022
7 1 4 / P / 2 0 1 9 AU.30
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
14.10.2019
31 sierpnia 2022
2 6 5 / P / 2 0 2 0 A.26
sprzedaż produktów i usług reklamowych
01.09.2020
31 sierpnia 2023
2 6 5 / P / 2 0 2 0 A.27
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
01.09.2020
31 sierpnia 2023
2 6 4 / P / 2 0 2 0 E.12
montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
01.09.2020
31 sierpnia 2023
2 6 4 / P / 2 0 2 0 E.13
projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
01.09.2020
31 sierpnia 2023
2 6 4 / P / 2 0 2 0 E.14
tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
01.09.2020
31 sierpnia 2023
2 6 6 / P / 2 0 2 0 E.24
eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
01.09.2020
31 sierpnia 2023
2 6 6 / P / 2 0 2 0 E.07
montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
01.09.2020
31 sierpnia 2023
2 6 6 / P / 2 0 2 0 E.08
montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
01.09.2020
31 sierpnia 2023
2 6 7 / P / 2 0 2 0 E.05
montaż układów i urządzeń elektronicznych
01.09.2020
31 sierpnia 2023
2 6 7 / P / 2 0 2 0 E.06
wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
01.09.2020
31 sierpnia 2023