Harmonogram praktyk zawodowych 2020/2021

KODEKS PRACY – Rozdział IV „Szczególna ochrona zdrowia” – Art. 202.:

§ 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę.

§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

KLASA TERMIN UWAGI
3 TIA ** 18.09.2020 – 16.10.2020 bez dnia: 14 października 2020 r.
3 TIB ** 19.10.2020 – 16.11.2020 bez dnia: 11 listopada 2020 r.
2 TE *
3 A ** 17.11.2020 – 14.12.2020
2 TIC *
3 TE ** 01.02.2021 – 26.02.2021
2 TIA *
2 A * 01.03.2021 – 26.03.2021
2 TIB *
3 TIC ** 19.04.2021 – 20.05.2021 bez dni: 3, 4, 5 i 6 maja 2021 r.
2 TR *

UWAGA – DOTYCZY WYMIARU ZAJĘĆ PRAKTYKI ZAWODOWEJ!
*) Praktyki klas drugich: 120 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 6 godzin dziennie.
**) Praktyki klas trzecich: 160 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 8 godzin dziennie.

Klasy drugie – PODSTAWA PROGRAMOWA 2019 (kwalifikacje 3-literowe)
Klasy trzecie – PODSTAWA PROGRAMOWA 2017 (kwalifikacje 2-literowe)

Harmonogram zatwierdzony 3 sierpnia 2020 r.