Harmonogram egzaminów zawodowych – formuła 2012

Nazwa
zawodu
Symbol
cyfrowy
zawodu
Klasa Termin
egzaminu
Oznaczenie
kwalifikacji
zgodne
z podstawą
programową
Nazwa
kwalifikacji

Technik
organizacji
reklamy

333906 3 czerwiec
– lipiec
A.26 Sprzedaż produktów
i usług reklamowych
4 styczeń
– luty
A.27 Organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowej

Technik
informatyk

351203 2 czerwiec
– lipiec
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
3 czerwiec
– lipiec
E.13 Projektowanie lokalnych
sieci komputerowych
i administrowanie sieciami
4 styczeń
– luty
E.14 Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami

Technik
elektronik

311408 3 czerwiec
– lipiec
E.06 Wykonywanie instalacji
urządzeń elektronicznych
4 styczeń
– luty
E.20 Eksploatacja
urządzeń elektronicznych

Monter
elektronik

742102 2 czerwiec
– lipiec
E.05 Montaż układów
i urządzeń elektronicznych
3 czerwiec
– lipiec
E.06 Wykonywanie instalacji
urządzeń elektronicznych

Technik
elektryk

311303 3 styczeń
– luty
E.08 Montaż i konserwacja
instalacji elektrycznych
czerwiec
– lipiec
E.07 Montaż i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych
4 styczeń
– luty
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych
Elektryk 741103 3 styczeń
– luty
E.08 Montaż i konserwacja
instalacji elektrycznych
czerwiec
– lipiec
E.07 Montaż i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych