Terminy egzaminów zawodowych 2021/2022 – formuła 2019

KWALIFIKACJA PRAKTYCZNY SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA
 

„d”

ELE.05

9:00
180 minut
s. 4, 7, 13, 19, 25, 30, 31, 33, 35

10.01.
02.02.

01.06.
23.06.

ELM.05

9:00
180 minut
s. 4, 7, 13, 19, 25, 30, 31, 33, 35

10.01.
02.02.

01.06.
23.06.

 

„dk”

A

PFG.07

8:00 i 12:30 i 17:00
180 minut
s. 28

20 – 21.01.
02.02.

09 – 13.06.
29.06.

PGF.08

8:00 i 12:30 i 17:00
180 minut
s. 28

17 – 19.01.
02.02.

13 – 15.06.
29.06.

INF.03

8:00 i 12:30 i 17:00
150 minut
s. 5, 6, 14, 15, 26

17 – 19.01.
02.02.

08 – 11.06.
29.06.

 

„wk”

A + E

INF.02

8:00 i 12:30 i 17:00
150 minut
s. 27

17 – 23.01.
02.02.

06 – 12.06.
29.06.

 

„w”

A + E

ELE.02
JAWNE !!!

8:00 i 12:30 i 17:00
180 minut
s. 1

11 – 23.01.
02.02.
01 – 19.06.
29.06.

ELM.02

12 – 22.01.
02.02.
03 – 19.06.
29.06.

CZĘŚĆ PISEMNA WE WSZYSTKICH KWALIFIKACJACH
trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem
elektronicznego* systemu przeprowadzania egzaminu.

11 – 15.01.
01.02.

02 – 07.06.
22.06.

OBJAŚNIENIA:

sesja egzaminacyjna – termin główny

sesja egzaminacyjna – termin dodatkowy

„d” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

„dk” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera

„w” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa

„wk” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

A – na sali obecny asystent techniczny

A + E – na sali obecny asystent techniczny i egzaminator

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze
lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy,
na następny semestr lub ukończenia szkoły.

Uczniowie i słuchacze są informowani przez dyrektora szkoły o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego
odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze nie później niż w terminie 10 dni
od dnia rozpoczęcia danego roku szkolnego lub danego semestru.

Egzamin zawodowy – Formuła 2019 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu
obowiązującym od 01.09.2019 r., w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 2019 r.

 

*) rezerwacja w systemie 2 godz., przerwy między sesjami 30 min, max 6 egz. dziennie w 1 sali, 10 stanowisk, od 8 do 19:30

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.