Szkolny Regulamin Praktyk Zawodowych

UWAGA UCZNIOWIE! Do czasu ogłoszenia końca epidemii COVID-19 zawiesza się punkt Szkolnego Regulaminu Praktyk Zawodowych o brzmieniu: „Realizacja praktyk zawodowych nie może odbywać się w zakładach pracy, których właścicielami są członkowie rodziny ucznia / praktykanta”.

regpr

REGULAMIN.PDF