Komunikaty o praktykach zawodowych – 2018/2019

KLASA 3 TIC

 • 03.09. – wydanie uczniom formularzy umów PZ, programu nauczania PZ i podstawy programowej TI. Należy wykonać kserokopię obustronną formularza umowy i czytelnie wypełnić oba egzemplarze umowy w wybranym zakładzie pracy, który jest w stanie zrealizować zagadnienia z programu nauczania praktyki zawodowej (PZ) według podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk. Ostateczny termin oddania wypełnionych i podpisanych umów do Kierownika Szkolenia Praktycznego to środa, 12 września br. Przypominam też o obowiązkowym ubezpieczeniu NNW.
 • 17.09. – brakuje 5 umów o praktyki zawodowe. Wszystkich Uczniów bardzo proszę o dopilnowanie ubezpieczenia NNW, które jest obowiązkowe. Wszelkie informacje dotyczące opcji ubezpieczenia NNW posiada Wychowawca klasy. Informacji na temat sposobu zawarcia ubezpieczenia udziela również Przewodniczący SU, któremu dziękuję za pomoc w tym zakresie. W tym roku szkolnym ubezpieczamy się indywidualnie – tj. bez pośrednictwa Szkoły.
 • 18.09. – brakuje tylko 1 umowy. Dziś klasa otrzymała Dzienniki Praktyki Zawodowej i dokładną instrukcję ich wypełniania. Została też wystosowana prośba do całej klasy o nadsyłanie na adres admin@zs9elektronik.pl aktualnych polis NNW. Dokument będący dowodem ubezpieczenia NNW musi posiadać: numer polisy, datę sporządzenia polisy oraz imię, nazwisko i PESEL ubezpieczonego). Warto zaznaczyć, że wymienione dane są znane KSP (np. przy zgłaszaniu ucznia do systemu OKE) i w żaden sposób nie naruszają ustawy RODO.
 • 20.09. – zostały wydane Dzienniki Praktyk Zawodowych. Wszyscy uczniowie rozliczyli się z wypełnionych umów i mają wykupioną polisę NNW. Duże podziękowania składam Dawidowi Caparowi – za nadzór i pomoc w realizacji procedur.

KLASA 3 TIB

 • 21.09. – zostały wydane druki umów, program nauczania praktyki zawodowej i podstawa programowa kształcenia w zawodzie, celem ich wypełnienia w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Nieprzekraczalny termin oddania wypełnionych dwóch egzemplarzy umów wraz z kserokopią wykupionej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to wtorek, 2 października br. UWAGA! Tradycyjnie nie będą przyjmowane umowy źle wypełnione – tj.: nieczytelne, bez pieczątek, z brakującymi wpisami itp.
 • 03.10. – jeszcze 2 uczniów nie oddało umów z polisą NNW. Planowane wydanie Dzienników Praktyki Zawodowej  – 4 lekcja w piątek, 12 października br. Obecność obowiązkowa!
 • 05.10. – w tym dniu uczeń dostarczył ostatnią umowę podpisaną przez zakład pracy. Zatem cała klasa oddała podpisane umowy o praktykę zawodową wraz z polisami NNW. Bardzo dziękuję za wielką pomoc w tym temacie Kamilowi Krzemińskiemu.
 • 11.10. – zostały wydane Dzienniki Praktyk Zawodowych. Wszyscy uczniowie rozliczyli się z wypełnionych umów i mają wykupioną polisę NNW.

KLASA 3 TOR

 • 24.09. – prelekcja na temat procedur odbywania i zaliczenia praktyki zawodowej
 • 05.10. – zostały wydane druki umów wraz z programem nauczania praktyki zawodowej i podstawą programową zawodu. Nieprzekraczalny termin oddania wypełnionych dwóch egzemplarzy umów wraz z kserokopią wykupionej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to poniedziałek, 5 listopada br. UWAGA! Tradycyjnie nie będą przyjmowane umowy źle wypełnione – tj.: nieczytelne, bez pieczątek, z brakującymi wpisami itp.

KLASA 3 A

 • 25.09. – prelekcja na temat procedur odbywania i zaliczenia praktyki zawodowej
 • 05.10. – zostały wydane druki umów wraz z programem nauczania praktyki zawodowej i podstawą programową zawodu. Nieprzekraczalny termin oddania wypełnionych dwóch egzemplarzy umów wraz z kserokopią wykupionej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to środa, 7 listopada br. UWAGA! Tradycyjnie nie będą przyjmowane umowy źle wypełnione – tj.: nieczytelne, bez pieczątek, z brakującymi wpisami itp.

KLASA 3 TIA

 • 20.09. – prelekcja na temat procedur odbywania i zaliczenia praktyki zawodowej

KLASA 2 TIA

 • 21.09. – prelekcja na temat procedur odbywania i zaliczenia praktyki zawodowej

KLASA 2 TIB

 • 24.09. – prelekcja na temat procedur odbywania i zaliczenia praktyki zawodowej

KLASA 3 TE

 • 27.09. – prelekcja na temat procedur odbywania i zaliczenia praktyki zawodowej

 


SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • 18.09. – spotkanie z Rodzicami klasy 2 TIA i 2 TIB na temat procedur odbywania praktyk zawodowych
 • 25.09. – spotkanie z Rodzicami klas: 3 A, 3 TIA, 3 TIB, 3 TOR, 3 TE na temat procedur odbywania praktyk zawodowych i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (UWAGA – klasa 3 TIC już odbywa zajęcia praktyki zawodowej)
 • 25.09. – spotkanie z Rodzicami klasy 1 TIA na temat: przebiegu nauki na kierunku technik informatyk, procedur organizacji praktyk zawodowych i przebiegu egzaminów zawodowych