Praktyki zawodowe 2020/2021 – informacje i komunikaty

::::::  DZIENNIK PRAKTYKI – plik PDF do druku  ::::::

W przypadku odbywania zajęć w ramach praktyki zawodowej u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

źródło: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Realizację praktyki zawodowej w okresie ograniczonego funkcjonowania placówki określa Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z (…) COVID-19 – Dz.U. 2020 poz. 1394.

UWAGA UCZNIOWIE! Do czasu ogłoszenia końca epidemii COVID-19 zawiesza się punkt Szkolnego Regulaminu Praktyk Zawodowych o brzmieniu: „Realizacja praktyk zawodowych nie może odbywać się w zakładach pracy, których właścicielami są członkowie rodziny ucznia / praktykanta”.


KLASA 3 TIA

 • 1 września 2020 – prelekcja i rozdanie umów do podpisania przez zakłady pracy celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. 2 osoby były tego dnia nieobecne i proszone są o natychmiastowy odbiór druków umów.
 • Nieprzekraczalny zwrot umów do podpisu przez Szkołę wraz z aktualną polisą NNW wyznaczony jest na czwartek, 10 września br. Podziękowania dla Dawida Dywelskiego za pomoc w koordynacji w/w działań.
 • Na dzień 10 września liczba podpisanych umów wynosi 15. Proszę osoby, które nie rozliczyły się o natychmiastowe załatwienie sprawy w najbliższy poniedziałek, tj. 14 września w godzinach od 7:30 do 12:00 – sala 32. Przypominam, że warunkiem podpisania umowy jest prawidłowe jej wypełnienie oraz dołączenie kserokopii aktualnej polisy NNW, czyli obowiązującej w całym okresie praktyki zawodowej.
 • Po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie mają 5 dni roboczych na dostarczenie Dziennika Praktyki Zawodowej do Kierownika Szkolenia Praktycznego – Regulamin pkt. 3.7 ppkt. 4.

KLASA 3 TIB

 • 14 września 2020 – prelekcja i rozdanie umów do podpisania przez zakłady pracy celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. 2 osoby były tego dnia nieobecne i proszone są o natychmiastowy odbiór druków umów.
 • Nieprzekraczalny zwrot umów do podpisu przez Szkołę wraz z aktualną polisą NNW wyznaczony jest na czwartek, 8 października br. Podziękowania dla Huberta Rutyny za pomoc w koordynacji w/w działań.
 • Po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie mają 5 dni roboczych na dostarczenie Dziennika Praktyki Zawodowej do Kierownika Szkolenia Praktycznego – Regulamin pkt. 3.7 ppkt. 4.

KLASA 2 TE

 • 15 września 2020 – prelekcja i rozdanie umów do podpisania przez zakłady pracy celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. 5 osób było nieobecnych i proszone są o natychmiastowy odbiór druków umów oraz uzupełnienie niezbędnych wiadomości na temat przebiegu praktyki zawodowej i wymaganej dokumentacji.
 • Nieprzekraczalny zwrot umów do podpisu przez Szkołę wraz z aktualną polisą NNW wyznaczony jest na poniedziałek, 5 października br. Podziękowania dla Joanny Śliwki za pomoc w koordynacji w/w działań.
 • Po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie mają 5 dni roboczych na dostarczenie Dziennika Praktyki Zawodowej do Kierownika Szkolenia Praktycznego – Regulamin pkt. 3.7 ppkt. 4.

KLASA 2 TIC

 • 22 września 2020 – prelekcja i rozdanie umów do podpisania przez zakłady pracy celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. 2 osoby były nieobecne i proszone są o natychmiastowy odbiór druków umów oraz uzupełnienie niezbędnych wiadomości na temat przebiegu praktyki zawodowej i wymaganej dokumentacji.
 • Nieprzekraczalny zwrot umów do podpisu przez Szkołę wraz z aktualną polisą NNW wyznaczony jest na…, DOKŁADNY TERMIN WKRÓTCE ZOSTANIE PODANY!!! br. Podziękowania dla Jakuba Bohuszewicza-Słuszniaka za pomoc w koordynacji w/w działań.
 • Po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie mają 5 dni roboczych na dostarczenie Dziennika Praktyki Zawodowej do Kierownika Szkolenia Praktycznego – Regulamin pkt. 3.7 ppkt. 4.

KLASA 3 A

 • 22 września 2020 – prelekcja i rozdanie umów do podpisania przez zakłady pracy celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. Osoby nieobecne proszone są o natychmiastowy odbiór druków umów oraz uzupełnienie niezbędnych wiadomości na temat przebiegu praktyki zawodowej i wymaganej dokumentacji.
 • Nieprzekraczalny zwrot umów do podpisu przez Szkołę wraz z aktualną polisą NNW wyznaczony jest na…, DOKŁADNY TERMIN WKRÓTCE ZOSTANIE PODANY!!! br. Podziękowania dla Dawida Szymańskiego za pomoc w koordynacji w/w działań.
 • Po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie mają 5 dni roboczych na dostarczenie Dziennika Praktyki Zawodowej do Kierownika Szkolenia Praktycznego – Regulamin pkt. 3.7 ppkt. 4.