Komunikaty o praktykach zawodowych

KLASA 3 A

 • We wtorek, 5 grudnia podczas zebrania Rodziców, Kierownik Szkolenia Praktycznego przedstawił szczegółowe procedury odbywania praktyk zawodowych.
 • 13.11. – zostały wydane uczniom druki umów do podpisania z zakładami pracy wraz z programem nauczania i wymaganiami egzaminacyjnymi dla zawodu.
 • Ostateczny termin oddania umów w klasie 3 A upływa 12 grudnia (wtorek). Umowy proszę oddawać tylko i wyłącznie do rąk Kierownika Szkolenia Praktycznego, celem m.in. weryfikacji prawidłowego jej wypełnienia.
 • Bardzo proszę o niezmienianie wzorów umów. Tylko prawidłowo wypełniony, oryginalny szkolny druk umowy, będzie przyjmowany do realizacji.

KLASA 3 TIA

 • 20.10. – zostały wydane kompletne umowy praktyk wraz z Dziennikami Praktyk Zawodowych.
 • 13.10. – pozostały do oddania jeszcze dwie umowy.
 • 06.10. – został tydzień na dostarczenie umów z zakładami pracy. A dziś na lekcji GDDW odbyło się w klasie spotkanie z absolwentem naszej Szkoły Panem Miłoszem Zaczyńskim, który zaproponował praktyki zawodowe dla dwóch osób, w informatycznej firmie DoubleM.
 • 03.10. – wszystkie osoby poświadczyły podpisem odbiór druku umowy
 • 29.09. – zostały wydane zmodyfikowane druki umów dla klasy 3 TIA i zebrane podpisy potwierdzające odbiór druku umowy.
 • 22.09. – zostały wydane druki umów uczniom klasy 3 TIA.
 • Ostateczny termin oddania umów w klasie 3 TIA upływa 13 października (piątek). Umowy proszę oddawać tylko i wyłącznie do rąk Kierownika Szkolenia Praktycznego, celem m.in. weryfikacji prawidłowego jej wypełnienia.
 • Bardzo proszę o niezmienianie wzorów umów. Tylko prawidłowo wypełniony, oryginalny szkolny druk umowy, będzie przyjmowany do realizacji.

KLASA 3 TE i 3 TIB

 • 20.10. – umowę i Dziennik Praktyk odebrał ostatni uczeń klasy 3 TE, powracający ze zwolnienia lekarskiego.
 • W tym tygodniu odbyły się kolejne kontrole prawidłowego odbywania praktyk zawodowych.
 • W pierwszym tygodniu praktyk odbyły się kontrole pod względem m.in.: terminowości rozpoczęcia praktyk, godzin pracy i tematyki kilku pierwszych zajęć. W jej wyniku nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wszyscy uczniowie na pierwszych zajęciach byli zapoznawani z przepisami BHP i wszyscy rozpoczęli praktykę w terminie, a czas pracy był zgodny z regulaminem praktyk. Powyższa kontrola dotyczyła 24 uczniów.
 • 02.10. – zostało dostarczonych 5 umów o praktyki zawodowe, z zakładem ENERGA
 • 29.09. – zostały wydane wszystkie umowy i dzienniki praktyki zawodowej, za pisemnym potwierdzeniem przez ucznia. Po zakończonej praktyce, uczniowie mają tydzień na rozliczenie się z dokumentacji (oddanie prawidłowo wypełnionego dziennika praktyki).
 • 28.09. – trwa kompletowanie umów z zakładami pracy, termin oddania umów upłynął 22.09., do dziś brakuje jednej umowy z klasy 3 TIB oraz kilku umów z klasy 3 TE. Pięć umów z zakładem ENERGA zostanie dostarczonych po podpisaniu ich w centralnej siedzibie w Gdańsku. Uczeń Michał Kolanek z klasy 3 TE otrzymał zaświadczenie, podpisane przez Dyrektora Szkoły o ubezpieczeniu NNW uczniów odbywających praktykę zawodową w firmie ENERGA, na prośbę Firmy.
 • Uczniowie po odbyciu praktyki zawodowej otrzymują ocenę proponowaną. W przypadku ucznia lekceważącego szkolne obowiązki, np. niewywiązującego się z ustalonych terminów, ocena końcowa z praktyki zawodowej może zostać przepisowo obniżona!
 • 25.09. – Wychowawcy klas 3 TE i 3 TIB zostali zapoznani z nazwiskami uczniów, którzy nie złożyli podpisanych przez zakłady pracy umów.
 • Szkoła zapewnia ciekawe i atrakcyjne miejsca praktyk zawodowych, ale uczeń musi wykazać chociaż minimalne zainteresowanie tematem. Brak odbycia praktyk zawodowych skutkuje niepromowaniem ucznia do następnej klasy.