Praktyki zawodowe 2020/2021 – informacje i komunikaty

::::::  DZIENNIK PRAKTYKI – plik PDF do druku  ::::::

W przypadku odbywania zajęć w ramach praktyki zawodowej u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

źródło: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Realizacja praktyki zawodowej w okresie ograniczonego funkcjonowania placówki opisana jest TUTAJ i TUTAJ.

 • Praktyki w czasie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie i zaliczone na podstawie:
  • zrealizowanego projektu edukacyjnego,
  • pracy w formie wirtualnego przedsiębiorstwa,
  • dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
  • zrealizowanego wcześniej wolontariatu,
  • zrealizowanego wcześniej stażu zawodowego.

UWAGA UCZNIOWIE! Do czasu ogłoszenia końca epidemii COVID-19 zawiesza się punkt Szkolnego Regulaminu Praktyk Zawodowych o brzmieniu: „Realizacja praktyk zawodowych nie może odbywać się w zakładach pracy, których właścicielami są członkowie rodziny ucznia / praktykanta”.


!!!   UWAGA KLASY: 3 TIA, 3 TIB, 2 TE   !!!
Prawidłowo uzupełnione Dzienniki Praktyki Zawodowej
oddajemy po powrocie na zajęcia stacjonarne w szkole.
Proszę regularnie sprawdzać niniejszą i szkolną stronę www.


KLASA 3 TIA

 • 1 września 2020 – prelekcja i rozdanie umów do podpisania przez zakłady pracy celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. 2 osoby były tego dnia nieobecne i proszone są o natychmiastowy odbiór druków umów.
 • Nieprzekraczalny zwrot umów do podpisu przez Szkołę wraz z aktualną polisą NNW wyznaczony jest na czwartek, 10 września br. Podziękowania dla Dawida Dywelskiego za pomoc w koordynacji w/w działań.
 • Na dzień 10 września liczba podpisanych umów wynosi 15. Proszę osoby, które nie rozliczyły się o natychmiastowe załatwienie sprawy w najbliższy poniedziałek, tj. 14 września w godzinach od 7:30 do 12:00 – sala 32. Przypominam, że warunkiem podpisania umowy jest prawidłowe jej wypełnienie oraz dołączenie kserokopii aktualnej polisy NNW, czyli obowiązującej w całym okresie praktyki zawodowej.
 • Po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie mają 5 dni roboczych na dostarczenie Dziennika Praktyki Zawodowej do Kierownika Szkolenia Praktycznego – Regulamin pkt. 3.7 ppkt. 4.

KLASA 3 TIB – praktyka zawodowa trwała do piątku, 6 listopada 2020 r.

 • 14 września 2020 – prelekcja i rozdanie umów do podpisania przez zakłady pracy celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. 2 osoby były tego dnia nieobecne i proszone są o natychmiastowy odbiór druków umów.
 • Nieprzekraczalny zwrot umów do podpisu przez Szkołę wraz z aktualną polisą NNW wyznaczony jest na czwartek, 8 października br. Podziękowania dla Huberta Rutyny za pomoc w koordynacji w/w działań.
 • Po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie mają 5 dni roboczych na dostarczenie Dziennika Praktyki Zawodowej do Kierownika Szkolenia Praktycznego – Regulamin pkt. 3.7 ppkt. 4.

KLASA 2 TE – praktyka zawodowa trwała do piątku, 6 listopada 2020 r.

 • 15 września 2020 – prelekcja i rozdanie umów do podpisania przez zakłady pracy celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. 5 osób było nieobecnych i proszone są o natychmiastowy odbiór druków umów oraz uzupełnienie niezbędnych wiadomości na temat przebiegu praktyki zawodowej i wymaganej dokumentacji.
 • Nieprzekraczalny zwrot umów do podpisu przez Szkołę wraz z aktualną polisą NNW wyznaczony jest na poniedziałek, 5 października br. Podziękowania dla Joanny Śliwki za pomoc w koordynacji w/w działań.
 • Po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie mają 5 dni roboczych na dostarczenie Dziennika Praktyki Zawodowej do Kierownika Szkolenia Praktycznego – Regulamin pkt. 3.7 ppkt. 4.

KLASA 2 TIC – praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego

 • 22 września 2020 – prelekcja i rozdanie umów do podpisania przez zakłady pracy celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. 2 osoby były nieobecne i proszone są o natychmiastowy odbiór druków umów oraz uzupełnienie niezbędnych wiadomości na temat przebiegu praktyki zawodowej i wymaganej dokumentacji.
 • Podziękowania dla Jakuba Bohuszewicza-Słuszniaka za pomoc w koordynacji działań.
 • Praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego realizowana jest na zajęciach dydaktycznych z nauczycielami: Panią Beatą Reterską i Panem Dariuszem Datą, od 17 listopada do 7 grudnia 2020 roku (trzy tygodnie).

KLASA 3 A – praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego

 • 22 września 2020 – prelekcja i rozdanie umów do podpisania przez zakłady pracy celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. Osoby nieobecne proszone są o natychmiastowy odbiór druków umów oraz uzupełnienie niezbędnych wiadomości na temat przebiegu praktyki zawodowej i wymaganej dokumentacji.
 • Podziękowania dla Dawida Szymańskiego za pomoc w koordynacji działań.
 • Praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego realizowana jest na zajęciach dydaktycznych z nauczycielami: Panem Dariuszem Kubankiem i Panem Bogusławem Tomiakiem, od 17 listopada do 7 grudnia 2020 roku (trzy tygodnie).

KLASA 2 TIA – spotkania na Ms Teams – praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego

 • 9 grudnia 2020 – udostępnienie Bartoszowi Wójcikowi druku umowy (plik PDF) do podpisania przez zakład pracy, celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. Bartosz został poproszony o udostępnienie pliku umowy klasie. Dalszy ciąg postępowania z dokumentami zostanie przedstawiony po feriach, czyli po 18 stycznia 2021 r.
 • Podziękowania dla Gabora Struk, za zgodę pełnienia funkcji „łącznika” celem przekazywania informacji klasie, w zakresie realizacji praktyk zawodowych.
 • Praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego realizowana jest na zajęciach dydaktycznych z nauczycielami: Panią Beatą Reterską i Panem Witoldem Budzińskim, od 1 do 26 lutego 2021 roku (cztery tygodnie).

KLASA 3 TE – spotkania na Ms Teams – praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego

 • 15 grudnia 2020 – udostępnienie Maciejowi Busłowiczowi druku umowy (plik PDF) do podpisania przez zakład pracy, celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. Maciej został poproszony o udostępnienie pliku umowy klasie. Dalszy ciąg postępowania z dokumentami zostanie przedstawiony po feriach, czyli po 18 stycznia 2021 r.
 • Podziękowania dla Macieja Busłowicza, za zgodę pełnienia funkcji „łącznika” celem przekazywania informacji klasie, w zakresie realizacji praktyk zawodowych.
 • Praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego realizowana jest na zajęciach dydaktycznych z nauczycielami: Panem Bogusławem Wasilewskim, Panem Wiesławem Grabskim i Panem Pawłem Pietkiewiczem, od 1 do 26 lutego 2021 roku (cztery tygodnie).

KLASA 2 TIB spotkania na Ms Teams – praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego

 • 26 stycznia 2021 – udostępnienie klasie druku umowy (plik PDF) do podpisania przez zakład pracy, celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. Klasa została poinformowana o konieczności dopełnienia wszelkich formalności do 16 lutego br.
 • Podziękowania dla Mateusza Szczepaniaka, za zgodę pełnienia funkcji „łącznika” celem przekazywania informacji klasie, w zakresie realizacji praktyk zawodowych.
 • Praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego realizowana jest na zajęciach dydaktycznych z nauczycielami: Panią Beatą Reterską i Panem Witoldem Budzińskim, od 1 do 26 marca 2021 roku (cztery tygodnie).

KLASA 2 A spotkania na Ms Teams – praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego

 • 28 stycznia 2021 – udostępnienie klasie druku umowy (plik PDF) do podpisania przez zakład pracy, celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. Klasa została poinformowana o konieczności dopełnienia wszelkich formalności do 16 lutego br.
 • Podziękowania dla Kacpra Dulewicza, za zgodę pełnienia funkcji „łącznika” celem przekazywania informacji klasie, w zakresie realizacji praktyk zawodowych.
 • Praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego realizowana jest na zajęciach dydaktycznych z nauczycielami: Panem Krzysztofem Drobinskim, Panem Dariuszem Kubankiem i Panem Bogusławem Tomiakiem, od 1 do 26 marca 2021 roku (cztery tygodnie).

KLASA 3 TIC spotkanie organizacyjne na Ms Teams

 • 5 marca 2021 – udostępnienie klasie druku „DEKLARACJI PRZYJĘCIA UCZNIA NA ZAJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ” (plik PDF) do podpisania przez zakład pracy, celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. Klasa została poinformowana o konieczności dopełnienia wszelkich formalności do końca marca br. i monitorowanie informacji na stronie MEiN dotyczących zajęć praktyki zawodowej.
 • Praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego realizowana jest na zajęciach dydaktycznych z nauczycielami: Panem Robertem Cincio i Panem Tomaszem Greszata, od 19 kwietnia do 20 maja 2021 roku (cztery tygodnie).

KLASA 2 TR spotkanie organizacyjne na Ms Teams

 • 4 marca 2021 – udostępnienie klasie druku „DEKLARACJI PRZYJĘCIA UCZNIA NA ZAJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ” (plik PDF) do podpisania przez zakład pracy, celem realizacji zajęć praktyki zawodowej. Klasa została poinformowana o konieczności dopełnienia wszelkich formalności do końca marca br. i monitorowanie informacji na stronie MEiN dotyczących zajęć praktyki zawodowej.
 • Praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego realizowana jest na zajęciach dydaktycznych z nauczycielami: Panią Karoliną Jachimowską i Panią Eweliną Nadulską, od 19 kwietnia do 20 maja 2021 roku (cztery tygodnie).