Terminy egzaminów zawodowych 2019/2020 – formuła 2012

KWALIFIKACJA PISEMNY PRAKTYCZNY SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA
 

„d”

E.20

14:00

13:00
180 minut

09.01.

22.06.

E.24

14:00

9:00
180 minut

09.01.

22.06.

 

„dk”

A

A.26

14:00

8:00 i 12:00 i 16:00
120 minut

17 – 18.01.

24 – 25.06.

A.27

12:00

9:00 i 15:00
180 minut

13 – 14.01.

25 – 26.06.

E.14

14:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

11 – 14.01.

24 – 25.06.

 

„wk”

A + E

E.12

10:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

29.01. – 30.01.
oraz
11 – 12.02.

27 – 28.06.

E.13

12:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

06 – 09.02.

27 – 29.06.

 

„w”

A + E

E.5

14:00

9:00 i 15:00
180 minut

11 – 20.01.
oraz
07 – 12.02.

27.06. – 09.07.

E.6

12:00

E.7

10:00

E.8

12:00

EGZAMIN PISEMNY WE WSZYSTKICH KWALIFIKACJACH
czas trwania – 60 minut

10.01.

23.06.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI:

„d” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

„dk” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera

„w” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa

„wk” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

A – na sali obecny asystent techniczny

A + E – na sali obecny asystent techniczny i egzaminator

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. – formuła 2012 – Aktualizacja z 12 września 2019 r.