Terminy egzaminów zawodowych 2020/2021 – formuła 2012

KWALIFIKACJA PISEMNY PRAKTYCZNY SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA
 

„d”

E.20

14:00

13:00
180 minut

11.01.

21.06.

E.24

14:00

9:00
180 minut

11.01.

21.06.

 

„dk”

A

A.26

14:00

8:00 i 12:00 i 16:00
120 minut

17 – 18.01.

24 – 25.06.

A.27

12:00

9:00 i 15:00
180 minut

13 – 14.01.

25 – 26.06.

E.14

14:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

13 – 14.01.

24 – 25.06.

 

„wk”

A + E

E.12

10:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

02.02.

28.06.

E.13

12:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

02.02.

28.06.

 

„w”

A + E

E.05

14:00

9:00 i 15:00
180 minut

13 – 16.01.
oraz
11 – 19.02.

23.06. – 08.07.

E.06

12:00

E.07

10:00

E.08

12:00

EGZAMIN PISEMNY WE WSZYSTKICH KWALIFIKACJACH
czas trwania – 60 minut

12.01.

22.06.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI:

„d” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

„dk” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera

„w” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa

„wk” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

A – na sali obecny asystent techniczny

A + E – na sali obecny asystent techniczny i egzaminator