Terminy egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

KWALIFIKACJA PISEMNY PRAKTYCZNY SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA
 

„d”

E.20

14:00

13:00
180 minut

09.01.

17.06.

E.24

14:00

9:00
180 minut

09.01.

17.06.

 

„dk”

A

A.26

14:00

8:00 i 12:00 i 16:00
120 minut

18 – 19.01.

24 – 25.06.

A.27

12:00

9:00 i 15:00
180 minut

14 – 15.01.

26 – 27.06.

E.14

14:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

12 – 15.01.

27 – 28.06.

 

„wk”

A + E

E.12

10:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

28.01. – 04.02.
oraz
11 – 16.02.

24 – 30.06.

E.13

12:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

04 – 14.02.

26.06. – 03.07.

 

„w”

A + E

E.5

14:00

9:00 i 15:00
180 minut

11 – 21.01.
oraz
08 – 13.02.

21.06. – 04.07.

E.6

12:00

E.7

10:00

E.8

12:00

EGZAMIN PISEMNY WE WSZYSTKICH KWALIFIKACJACH
czas trwania – 60 minut

10.01.

18.06.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI:

„d” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

„dk” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera

„w” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa

„wk” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

A – na sali obecny asystent techniczny

A + E – na sali obecny asystent techniczny i egzaminator

 

…więcej informacji o egzaminie zawodowym: