Harmonogram egzaminów zawodowych – formuła 2017

Nazwa
zawodu
Symbol
cyfrowy
zawodu
Klasa Termin
egzaminu
Oznaczenie
kwalifikacji
zgodne
z podstawą
programową
Nazwa
kwalifikacji

Technik
organizacji
reklamy

333906 3 czerwiec
– lipiec
AU.29 Sprzedaż produktów
i usług reklamowych
4 styczeń
– luty
AU.30 Organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowej

Technik
informatyk

351203 3 czerwiec
– lipiec
EE.08 Montaż i eksploatacja
systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i sieci
4 styczeń
– luty
EE.09 Programowanie, tworzenie
i administrowanie stronami
internetowymi i bazami danych

Technik
elektronik

311408 3 czerwiec
– lipiec
EE.03 Montaż oraz instalowanie
układów i urządzeń elektronicznyc
h
4 styczeń
– luty
EE.22 Eksploatacja
urządzeń elektronicznych

Elektronik

742117 3 czerwiec
– lipiec
EE.03 Montaż oraz instalowanie
układów i urządzeń elektronicznyc
h

Technik
elektryk

311303 3 czerwiec
– lipiec
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja
instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznyc
h
4 styczeń
– luty
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych
Elektryk 741103 3 czerwiec
– lipiec
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja
instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznyc
h