Informacje o egzaminach zawodowych

E L E K T R O N I C Z N Y   F O R M U L A R Z   D E K L A R A C J I

Formularz należy wypełnić, wydrukować (najlepiej w Google Chrome), podpisać i dostarczyć do KSP.
Według wzoru OKE, wersję elektroniczną opracowali: Rafał Traczyk i Szymon Tomczyk z klasy 3 TIB.

Deklarację składa się nie później niż na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego tzn.:

 • zwykle do końca pierwszego tygodnia września, na sesję styczeń – luty
  – kwalifikacje: A.27, E.08, E.14, E.20, E.24
 • zwykle do końca pierwszego tygodnia lutego, na sesję czerwiec – lipiec
  – kwalifikacje: A.26, E.05, E.06, E.07, E.12, E.13

• UWAGA • ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH
ZALECA SIĘ WCZEŚNIEJSZE DOSTARCZANIE DEKLARACJI.

Osoby, które przystąpiły do egzaminu zawodowego i egzaminu nie zdały, mogą złożyć deklarację o ponownym przystąpieniu do tego egzaminu dopiero po otrzymaniu informacji o uzyskanym wyniku.

WNIOSEK O WGLĄD DO SPRAWDZONEJ I OCENIONEJ PRACY

Zdający, a w przypadku ucznia – uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej
i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM – OKE POZNAŃ


Kierownik Szkolenia Praktycznego w roku szkolnym prowadzi szkolenia na temat procedur egzaminów zawodowych OKE. Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie odnotowany w dzienniku lekcyjnym danej klasy.

Szkolenie z ogólnych procedur przeprowadzania egzaminu zawodowego

 • 3 Z – środa, 04.10.2017 r.
 • 4 TIA – piątek, 06.10.2017 r.
 • 4 TIB – piątek, 06.10.2017 r.
 • 4 A – poniedziałek, 09.10.2017 r.
 • 4 TE – piątek, 13.10.2017 r.
 • 4 TOR – czwartek, 19.10.2017 r.
 • 3 TE – poniedziałek, 20.11.2017 r.
 • 2 TIB – piątek, 27.10.2017 r.
 • 2 TIA – wtorek, 20.02.2018 r.
 • 3 TOR – poniedziałek, 12.03.2018 r.
 • 3 A – wtorek, 13.03.2018 r.
 • 3 TIB – wtorek, 13.03.2018 r.
 • 2 TIC – wtorek, 13.03.2018 r.
 • 3 TIA – piątek, 16.03.2018 r.

Zapoznanie rodziców z ogólnymi procedurami egzaminu zawodowego

 • 2 TIA, 2 TIB, 2 TIC – wtorek, 05.12.2017 r.
 • 2 TIA – wtorek, 10.04.2018 r.

Wypełnianie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2018

W czwartek i piątek, 14 i 15 grudnia odbyły się prelekcje KSP dla uczniów klas: 2 TIA, 2 TIB, 2 TIC, 3 TIA, 3 TIB, 3 TOR, 3 A, 3 TE, 3 Z (E+ME) na temat sposobu wypełniania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2018. Uczniowie wymienionych klas mają obowiązek dostarczyć kompletne i prawidłowo wypełnione deklaracje do KSP, w terminie do 20 grudnia włącznie.