Informacje o egzaminach zawodowych

ELEKTRONICZNY FORMULARZ DEKLARACJI – należy: wypełnić, wydrukować, podpisać i przynieść.
UWAGA! Formularz zaleca się wypełnić i wydrukować w przeglądarce internetowej „Google Chrome”.
Według wzoru OKE, wersję elektroniczną opracowali: Rafał Traczyk i Szymon Tomczyk z klasy 3 TIB.

Tradycyjny formularz deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego OKE Poznań – plik PDF

Deklarację składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego tzn.:

 • do końca pierwszego tygodnia września, na sesję styczeń – luty
  – kwalifikacje: A.27, E.08, E.14, E.20, E.24
 • do końca pierwszego tygodnia lutego, na sesję czerwiec – lipiec
  – kwalifikacje: A.26, E.05, E.06, E.07, E.12, E.13

Osoby, które przystąpiły do egzaminu zawodowego i egzaminu nie zdały, mogą złożyć deklarację o ponownym przystąpieniu do tego egzaminu dopiero po otrzymaniu informacji o uzyskanym wyniku.

INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM – OKE POZNAŃ


Kierownik Szkolenia Praktycznego w roku szkolnym prowadzi szkolenia na temat procedur egzaminów zawodowych OKE. Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie odnotowany w dzienniku lekcyjnym danej klasy.

Szkolenie z ogólnych procedur przeprowadzania egzaminu zawodowego

 • 3 Z – środa, 04.10.2017 r.
 • 4 TIA – piątek, 06.10.2017 r.
 • 4 TIB – piątek, 06.10.2017 r.
 • 4 A – poniedziałek, 09.10.2017 r.
 • 4 TE – piątek, 13.10.2017 r.
 • 4 TOR – czwartek, 19.10.2017 r.
 • 3 TE – poniedziałek, 20.11.2017 r.

Zapoznanie rodziców z ogólnymi procedurami egzaminu zawodowego

 • 2 TIA, 2 TIB, 2 TIC – wtorek, 05.12.2017 r.

Wypełnianie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2018

W czwartek i piątek, 14 i 15 grudnia odbyły się prelekcje KSP dla uczniów klas: 2 TIA, 2 TIB, 2 TIC, 3 TIA, 3 TIB, 3 TOR, 3 A, 3 TE, 3 Z (E+ME) na temat sposobu wypełniania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2018. Uczniowie wymienionych klas mają obowiązek dostarczyć kompletne i prawidłowo wypełnione deklaracje do KSP, w terminie do 20 grudnia włącznie.