Obowiązki Kierownika Szkolenia Praktycznego

Uprzejmie informuję, że w interesie uczniów jest dostarczanie dokumentów m.in. do Kierownika Szkolenia Praktycznego wraz z ich kserokopią. Na kserokopii potwierdzam przyjęcie dokumentu, po uprzednim sprawdzeniu poprawności wypełnienia. W przypadku odrzucenia, potwierdzenie nie jest wydawane.

 

Pozostawienie dokumentu bez potwierdzenia nie świadczy o jego przyjęciu i realizacji.

Do obowiązków Kierownika Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie należy:

 1. Współpraca z zakładami pracy przy organizacji praktyk zawodowych.
 2. Opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych na rok szkolny.
 3. Monitorowanie i ocena końcowa przebiegu praktyk zawodowych.
 4. Kontrola prowadzenia Dzienników Praktyki Zawodowej.
 5. Opracowanie i monitorowanie realizacji Szkolnego Regulaminu Praktyk Zawodowych.
 6. Współpraca z wychowawcami klas i przewodniczącymi Komisji Przedmiotowych w zakresie szkolenia praktycznego i zawodowego.
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego szkolenia praktycznego i zawodowego.
 8. Planowanie i koordynowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przy współpracy ze wszystkimi pracownikami Zespołu Szkół nr 9.
 9. Współpraca z placówkami i instytucjami w zakresie organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 10. Opracowanie planu pracy Kierownika Szkolenia Praktycznego na rok szkolny.
 11. Maksymalnie dwa razy w roku składanie sprawozdań z działalności Kierownika Szkolenia Praktycznego.
 12. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i terminów realizacji opisanych zadań.
 13. Publikowanie ogólnych informacji o szkoleniu praktycznym i zawodowym w Zespole Szkół nr 9 na stronie internetowej Kierownika Szkolenia Praktycznego pod adresem: http://ksp.zs9elektronik.pl.