Informacje Kierownika Szkolenia Praktycznego

Uprzejmie informuję, że w interesie uczniów jest dostarczanie dokumentów m.in. do Kierownika Szkolenia Praktycznego wraz z ich kopią ksero. Na kopii potwierdza się przyjęcie dokumentu, po uprzednim sprawdzeniu poprawności wypełnienia. W przypadku odrzucenia, potwierdzenie nie jest wydawane.

 

Pozostawienie dokumentu bez potwierdzenia nie świadczy o jego przyjęciu i realizacji.

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH OKE-POZNAŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KWALIFIKACJA PISEMNY PRAKTYCZNY SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA
 

„d”

E.20

14:00

13:00
180 minut

10.01.

26.06.

E.24

14:00

9:00
180 minut

10.01.

26.06.

 

„dk”

A

A.26

14:00

8:00 i 12:00 i 16:00
120 minut

19 – 20.01.

25 – 27.06.

A.27

12:00

9:00 i 15:00
180 minut

16 – 19.01.

28 – 30.06.

E.14

14:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

12 – 15.01.

27 – 28.06.

 

„wk”

A + E

E.12

10:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

29.01. – 06.02.
i
12 – 17.02.

28.06. – 04.07.

E.13

12:00

8:00 i 12:00 i 16:00
150 minut

05 – 16.02.

28.06. – 04.07.

 

„w”

A + E

E.5

14:00

9:00 i 15:00
180 minut

22 – 31.01.
i
10 – 16.02.

22.06. – 04.07.

E.6

12:00

E.7

10:00

E.8

12:00

EGZAMIN PISEMNY WE WSZYSTKICH KWALIFIKACJACH
czas trwania – 60 minut

11.01.

19.06.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI:

„d” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

„dk” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera

„w” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa

„wk” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

A – asystent techniczny

A + E – asystent techniczny i egzaminator