Praktykanci na kwarantannie natychmiast informują o tym zakładowego opiekuna i dbają o utrzymanie ciągłości realizacji praktyki. W tym celu proszą zakład pracy o projekty, które można realizować pracując zdalnie. W dzienniku praktyk po treści tematu dopisują „PRACA ZDALNA – KWARANTANNA”.

Interesanci proszeni są o wcześniejszy kontakt (Messenger lub e-mail),
celem dokładnego uzgodnienia terminu i godziny wizyty.

OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W EPIDEMII COVID-19!

Celem załatwienia konkretnej sprawy, dokumenty dostarczamy wyłącznie osobiście do Kierownika Szkolenia Praktycznego. Następnie potwierdzane jest przyjęcie dokumentu, po sprawdzeniu poprawności. W przypadku błędu potwierdzenie nie jest wydawane i dokumenty wracają do interesanta.

 

UWAGA! Dostarczenie dokumentów dowolnemu pracownikowi Szkoły, nie świadczy o ich przyjęciu i realizacji przez Kierownika Szkolenia Praktycznego.

LINK DO AKTYWACJI INDYWIDUALNEGO KONTA ZDAJĄCEGO W SIOEPKZ

Druk upoważnienia do odbioru dokumentów od KSPplik DOCplik PDF

SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

SESJA / PODST. PROGR. KWALIFIKACJA KLASY
ZIMA / 2019 INF.02 3 TIA + 3 TIB + 3 TIC
ZIMA / 2017 EE.09 4 TIA + 4 TIB + 4 TIC
ZIMA / 2017 EE.22 4 A
ZIMA / 2017 EE.26 4 TE
LATO / 2019 PGF.07 3 TR + 3 TRP
LATO / 2019 INF.02 3 TAP + 3 TBP
LATO / 2019 ELM.02 3 A + 3 AP
LATO / 2019 ELE.02 (jawne zadania – część praktyczna) 3 TE + 3 TEP
LATO / 2019 ELE.02 (jawne zadania – część praktyczna) 3 BS + 3 BSP